ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์

คุณครูศุภรัตน์ คำเรืองฤทธิ์ค่ะ

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา วิทยาศาสตร์  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวและอยู่รอบตัว 

       การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนล้วนพึ่งพาวิทยาศาสตร์เป็นกลไกในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว เพราะมันอยู่รอบตัวและใกล้ตัวกับเรามากจนเราไม่ทันพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวิทยาศาสตร์ การที่เราเดินเท้าติดพื้น ไม่ล่องลอยไปชนนั่นชนนี่เพราะโลกมีแรงโน้มถ่วง การยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มต้องใช้แรง รองเท้าที่ไม่มีดอกยางทำให้ลื่น ซึ่งดอกยางมีไว้เพื่อเพิ่มแรงเสียดทาน รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ที่ทันสมัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก็เกิดขึ้นมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้น วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่เคยเข้าใจ 

อะไรใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้ ?

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=i93Z7zljQ7I&t=1s

วิทยาศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตเราให้สุขสบายกว่าที่เคย 

        วิทยาศาสตร์มีผลทำให้ชีวิตของมนุษย์เรามีความสะดวกสบายแบบไม่มีหยุดยั้ง ของที่เคยสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เมื่อกาลเวลาผ่านไป มันก็มีวิวัฒนาการเพื่อให้มนุษย์ใช้งานมันได้สะดวกขึ้น เช่น ในอดีตมนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางความมืดในเวลากลางคืน ก่อนที่จะเรียนรู้ว่าแรงเสียดสีทำให้เกิดประกายไฟ จึงก่อกองไฟขึ้นมาโดยใช้หินมาถูกัน หลังจากนั้นโลกนี้มีไม้ขีดไฟ ไฟแช็ก ตะเกียง และไฟฟ้า กระทั่งทุกวันนี้เราสามารถเปิดไฟในบ้านได้โดยไม่ต้องเปิดเอง แค่ใช้คำสั่งเสียงหรือรอให้เลเซอร์จับความเคลื่อนไหวได้ก็พอ นี่แหละวิทยาศาสตร์ทำให้เราสะดวกสบาย 

มนุษย์ปอดเหล็กใช้ชีวิตอย่างไร ?

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=S7Qlrdt6wQk

วิทยาศาสตร์กับการก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

    ศักยภาพและการไม่หยุดคิดไม่หยุดพัฒนาของมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้โลกเรามาได้ไกลขนาดนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมาได้เพราะบุคคลเหล่านี้พยายามจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง คิด ทำ สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ให้กับโลกอย่างไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เพราะนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คิดค้นขึ้นมา ส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์หลัก ๆ คือเพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความทันสมัยในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้ชีวิตของเรายังคงวนเวียนอยู่กับวิทยาศาสตร์สืบไป

🤍 ปฏิทินวิทยาศาสตร์ประจำเดือน เมษายน 🤍

🤍 ครูผู้สอน 🤍

นางศุภรัตน์ คำเรืองฤทธิ์ (ครูทิพย์) 😍

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  

อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1